Szukaj

Uwaga

Witamy na nowej stronie!


BIPRegulamin biblioteki szkolnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agata   
środa, 26 marca 2014 17:17

REGULAMIN BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim

 

 

Zasady ogólne


 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę.
 6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biblioteki.

 

Zasady korzystania z wypożyczalni


 1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni.
 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów przedmiotowych lub olimpiad mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 5. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

 

§ 1

 1. Otrzymane podręczniki są własnością szkoły.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne.
 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 4. Podręczniki wypożycza się na okres niezbędny do korzystania z nich na danych zajęciach lekcyjnych.
 5. Podręczniki dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy, który rozdaje je uczniom wg otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników nazwiskami uczniów. 

§ 2

 1. Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z niniejszymi procedurami wypożyczenia bezpłatnych podręczników i będzie się do nich stosował.
 2. W przypadku zmiany szkoły przez dziecko rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest w trybie natychmiastowym zwrócić wypożyczone podręczniki.
 3. Rodzic/prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy.

§ 3

 1. Rodzice oraz uczniowie, którym wypożyczone zostały podręczniki używają ich uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów przez kolejnych uczniów.
 2. W zależności od potrzeb uczeń ma prawo korzystania z podręcznika zarówno w szkole jak i w domu.
 3. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością biblioteki.
 4. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce, chronienia go przed zniszczeniem lub utratą.
 5. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać, nawet ołówkiem.
 6. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

§ 4

 1. W przypadku zguby, świadomego zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika dyrektor szkoły może zażądać od rodzica zwrotu kosztu jego zakupu.
 2. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zgubieniem.


 

Poprawiony: sobota, 06 września 2014 10:26
 

W dniu 22.03.2013 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące polityki plików cookies.
By Chaqierek
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.sp1.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.
By Chaqierek.
E-PCSERVICE