Regulamin stołówki szkolnej Drukuj
Wpisany przez Szkola   
wtorek, 17 września 2013 09:15

 

Regulamin stołówki szkolnej

 


 

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przeznaczonym dla uczniów naszej szkoły.
 2. Posiłki wydawane są tylko na przerwie obiadowej o godz. 11:30.
 3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 5. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 6. Cena jednego obiadu wynosi 5zł.
 7. Uczniowie, którzy chcą korzystać z obiadów przez cały miesiąc są zobowiązani do opłacenia posiłków najpóźniej do 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będą spożywali obiady.
 8. Uczeń może spożywać obiady po dokonaniu wpłaty na konto bankowe i przedstawieniu dowodu wpłaty.
 9. W przypadku nieobecności w szkole należność za posiłek nie jest naliczana.
 10. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować  innych niestosownych zachowań.
 11. Podczas spożywania posiłku należy zachowywać się kulturalnie.
 12. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego miejsca.
 13. Na stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.
 14. Na stołówce obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów.
 15. Na stołówce obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 16. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.
 17. Za zachowanie niekulturalne oraz zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu innych osób uczeń zostanie wyproszony ze stołówki.
 18. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 19. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas spożywania posiłków spoczywa na nauczycielu dyżurującym w stołówce szkolnej.

 

 

Regulamin obowiązuje od 1.09.2013

 


Poprawiony: piątek, 17 października 2014 19:16