Rada Rodziców Drukuj
Wpisany przez Agata   
piątek, 26 kwietnia 2013 13:41

 

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Rada rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

Rada Rodziców wspiera nauczycieli i wychowawców w organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych oraz wspiera je finansowo.Przewodnicząca: Rzepka - Kulik Ewa

Skarbnik: Jarnot Agnieszka

Sekretarz: Jarnot Żaneta


Pozostali członkowie:

Balasińska Renata

Bryjok Ewa

Kudra Bożena


 

Wpłata na komitet rodzicielski – 50zł.

Jeżeli w szkole uczy się rodzeństwo, to wpłaty dokonuje się tylko raz.

 

Wpłata składki jest dobrowolna.

 

 

 

TERMINARZ SPOTKAŃ RADY RODZICÓW


w raku szkolnym 2014/20154 listopad


27 styczeń


24 marzec


9 czerwiec

 Zebrania odbywać się będą ok. godz. 17:30


(po klasowych zebraniach z rodzicami)


 

 


Poprawiony: poniedziałek, 29 września 2014 14:30