Ramowy rozkład dnia Drukuj
Wpisany przez Agata   
wtorek, 16 września 2014 15:27

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU


 

GRUPA STARSZAKÓW

 

8:00 - 8:30


Schodzenie się dzieci:

 • czynności opiekuńcze,
 • rozmowy indywidualne z dziećmi,
 • zabawy ruchowe,
 • kontakty z rodzicami,
 • zabawy integracyjne,
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe,
 • zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem,
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,
 • zabawy dydaktyczne,
 • zabawy dowolne.


8:30 - 9:00


Śniadanie:

 • przygotowanie do śniadania,
 • zabiegi higieniczne,
 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

 

9:00 - 11:30


Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • wycieczki, spacery, przebywanie na powietrzu,
 • gry i zabawy ruchowe i sportowe,
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania,
 • zabawy badawcze, konstrukcyjno – techniczne,
 • gry i wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,
 • zabawy dowolne.

 

11:30 - 12:00


Przygotowanie do obiadu:

 • porządkowanie sali,
 • zabiegi higieniczne.

 

12:00 - 12:30


Obiad:

 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

 


12:30 - 13:00


Zapewnienie dzieciom form relaksu:

 • słuchanie bajek,
 • zabawy dowolne.13:00 - 14:00


Aktywność popołudniowa:

 • ćwiczenia logopedyczne,
 • ćwiczenia słowotwórcze,
 • wspomaganie rozwoju dzieci,
 • przebywanie na świeżym powietrzu.

 

 

14:00

Podwieczorek

 


 

 

GRUPA MALUSZKÓW

 

7:00 - 8:30


Schodzenie się dzieci:

 • czynności opiekuńcze,
 • rozmowy indywidualne z dziećmi,
 • zabawy ruchowe,
 • kontakty z rodzicami,
 • zabawy integracyjne,
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe,
 • zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem,
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,
 • zabawy dydaktyczne,
 • zabawy dowolne.


8:30 - 9:00


Przygotowanie do śniadania:

 • zabiegi higieniczne,
 • śniadanie,
 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.


9:00 - 11:15


Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • wycieczki, spacery, przebywanie na powietrzu,
 • gry i zabawy ruchowe i sportowe,
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania,
 • zabawy badawcze, konstrukcyjno – techniczne,
 • gry i wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,
 • zabawy dowolne.


11:15 - 12:00


Przygotowanie do obiadu:

 • porządkowanie sali,
 • zabiegi higieniczne,
 • obiad,
 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.


12:00 - 13:00


Zapewnienie dzieciom form relaksu:

 • słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej,
 • zabawy dowolne.


13:00 - 14:00


Aktywność popołudniowa:

 • ćwiczenia słowotwórcze,
 • wspomaganie rozwoju dzieci,
 • przebywanie na świeżym powietrzu.


14:00 - 14:15


Przygotowanie do podwieczorku:

 • zabiegi higieniczne,
 • podwieczorek,
 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

 

 

14:15 - 16:00


 • zabawy dowolne,
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci,
 • prace porządkowe,
 • rozmowy indywidualne,
 • kontakty z rodzicami,
 • rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 23 września 2014 12:59