Zbiórka zużytych baterii Drukuj
Wpisany przez Agata   
środa, 09 października 2013 16:26

 

Myślmy globalnie - działajmy lokalnie!!!

 

Polacy rocznie zużywają ok. 240 milionów jednorazowych baterii, w większości przypadków zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje, takie jak lit i mangan.


Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących, wchodzących w skład baterii, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.

 

ZUŻYTE BATERIE PRZYNIEŚ DO SZKOŁY I WRZUĆ JE DO POJEMNIKA NA HOLU GŁÓWNYM.


DBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ŚRODOWISKO - TO TAKIE PROSTE!!!


Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2014 13:17